4244 Újfehértó, Petőfi Sándor u. 37. (telephely)

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

Ellátási terület: Újfehértó város közigazgatási területe.

A szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylők helyzetét. Veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén felkeresi az érintett személyt, családot, és intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.

 

 

Támogató Szolgáltatás:

A támogató szolgáltatás ellátotti köre, a nagykállói kistérség (Újfehértó, Érpatak, Nagykálló, Kállósemjén, Balkány, Bököny, Geszteréd) közigazgatási területén élő, valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó súlyosan fogyatékos személy.

A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. A támogató szolgálat személyi segítő és szállító szolgálatot működtett.

 

 

 

 

Cím: 4244 Újfehértó, Petőfi Sándor u. 37.

Útvonaltervezéshez kattintson a címre!