4244 Újfehértó, Mártírok u. 6. (telephely)

Házi segítségnyújtás:

Ellátási terület: Újfehértó város közigazgatási területe.

A házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújtunk az Újfehértón élő, szociálisan és egészségügyi szempontból rászoruló személyeknek, saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Ellátási terület: Újfehértó város közigazgatási területe

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, Újfehértón élő személyek részére nyújtott ellátás. Azáltal, hogy a készülékek kihelyezésre kerülnek, a kliens biztonságérzete nő, hiszen az ellátást igénybe vevő otthonában elhelyezett készülékről kezdeményezhető a segélykérés. A jelzés befut a diszpécserközpontba, az ott szolgálatot teljesítő értesíti a területi gondozót, aki rövid időn belül a segélykérő otthonába érkezik, és szakszerű segítséget nyújt az ellátott számára.

 

 

Szenvedélybetegek nappali ellátása:

Ellátási terület: a nagykállói kistérség (Újfehértó, Érpatak, Nagykálló, Kállósemjén, Balkány, Bököny, Geszteréd) közigazgatási területe.

A nappali ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújt. Segíti az ellátottak egészségügyi szolgáltatásokhoz, szociális ellátásokhoz való hozzájutását.

Lehetőséget nyújt közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, igény szerint étel melegítésére és elfogyasztására.

 

 

 

 

Cím: 4244 Újfehértó, Mártírok u. 6. 

Útvonaltervezéshez kattintson a címre!