4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (székhely)

Idősek otthona (végleges elhelyezést nyújtó intézmény):

Az intézmény a nagykállói kistérség (Újfehértó, Érpatak, Nagykálló, Kállósemjén, Balkány, Bököny, Geszteréd) közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyeket tudja fogadni.

Az intézmény a bentlakók részére biztosítja a teljes körű ellátást, jelenleg 27 férőhellyel rendelkezik. Gondozási tevékenység keretén belül fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújt. Ennek során az igénybe vevő szociális, testi, és szellemi állapotának megfelelő, egyéni bánásmódban részesül. A gondozók munkáját mentálhigiénés munkatárs segíti, aki rendszeres foglalkozásokat szervez a lakók állapotának, és igényeinek megfelelően.

 

 

Étkeztetés:

Azoknak a személyeknek biztosítunk napi egyszeri meleg étkeztetést, akik Újfehértó város közigazgatási területén élnek, szociálisan rászoruló, idős, fogyatékkal élő, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséggel küzdő személyeknek számítanak, vagy hajléktalanok, illetve egészségi állapotuk miatt indokolt a szolgáltatás igénybevétele. Ezenkívül azok is jogosultak az ellátásra, akik a helyi rendeletnek megfelelően betöltötték a hatvanadik életévüket, és igényt tartanak a szolgáltatásra.

Kliensek fogadására szolgáló helyiség (Újfehértó Eötvös u. 26. sz.)

 

 

Tanyagondnoki Szolgálat:

A szolgáltatás célja, hogy a külterületeken, tanyákon élő embereket segítse hátrányaik enyhítésében, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutásban. A tanyagondnok rendszeresen, meghatározott időpontban járja az előre megbeszélt útvonalat, melyről a külterületen, tanyán élők is tájékoztatást kapnak.

 

 

 

Cím: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.

Útvonaltervezéshez kattintson a címre!