Szolgáltatások

 

Az intézmény ellátási területe:

 

Újfehértó Közigazgatási területe: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, idősek nappali ellátása vonatkozásában.
- A Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területe: pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, idősek otthona, és támogató szolgáltatás vonatkozásában

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 

I.                    Újfehértó, Kodály Zoltán út 39.        Ez egyben az intézmény székhelye.

-                  Idősek Otthona (végleges elhelyezést nyújtó szakosított ellátás)

-                  Szociális étkeztetés

-                  Tanyagondnoki Szolgáltatás

 

II.                  Újfehértó Eötvös út 26.

-                    Idősek nappali ellátása

-                    Pszichiátriai betegek nappali ellátása

-                    Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

 

III.                Újfehértó, Mártírok út 6.

-                    Házi segítségnyújtás

-                    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-                    Szenvedélybetegek nappali ellátása

 

IV.                Újfehértó, Petőfi út. 37.

-                   Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

-                  Támogató Szolgáltatás