kedd, január 31, 2023

Szolgáltatások

 

Az intézmény ellátási területe:

 

Újfehértó Közigazgatási területe: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, idősek nappali ellátása vonatkozásában.
- A Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területe: pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, idősek otthona, és támogató szolgáltatás vonatkozásában

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 

I.                    Újfehértó, Kodály Zoltán út 39.        Ez egyben az intézmény székhelye.

 

-          Idősek Otthona (végleges elhelyezést nyújtó szakosított ellátás)

 

-          Szociális étkeztetés

 

-          Tanyagondnoki Szolgáltatás

 

II.                  Újfehértó Eötvös út 26.

 

-          Idősek nappali ellátása

 

-          Pszichiátriai betegek nappali ellátása

 

-          Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

 

III.                Újfehértó, Mártírok út 6.

 

-          Házi segítségnyújtás

 

-          Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

-          Szenvedélybetegek nappali ellátása

 

IV.                Újfehértó, Petőfi út. 37.

 

-          Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

-          Támogató Szolgáltatás