szerda, máj. 12, 2021

Szolgáltatások

Az intézmény ellátási területe:

- Újfehértó Közigazgatási területe: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, idősek nappali ellátása vonatkozásában.
- A Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területe: pszichiátriai betegek nappali ellátása,pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, idősek otthona vonatkozásában.

 

Az intézmény szakfeladatai:

 

 • Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása(Eötvös u.26.)

 

 • Házi segítségnyújtás (Mártírok u. 6)
   

 • Tanyagondnoki szolgáltatás (Kodály Z. u. 39)
   

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Mártírok u. 6)
   

 • Szenvedélybetegek nappali ellátása: Mártírok u. 6

   

 • Pszichiátriai betegek nappali ellátása: Eötvös J.u.26.

   

 • Idősek nappali ellátása: Eötvös J.u.26.

   

 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, ( Petőfi u. 34)
   

 • Idősek Otthona (végleges elhelyezést nyújtó intézmény) (Kodály Z. u. 39)