hétfő, máj. 29, 2023

Tájékoztatás Támogató Szolgálat indításáról

Tájékoztatás Támogató Szolgálat indításáról

 

Tájékoztatjuk az Újfehértón élő lakosokat, hogy 2021. 01. 01-től a Támogató szolgálat újra indítását tervezzük a városban. Intézményünkben korábban már működött ilyen szolgáltatási forma, de a különböző törvényi változások miatt 2012-ben ez megszűnt. Most lehetőség nyílt arra, hogy ezzel a szakfeladattal bővítsük ellátási tevékenységünket. Dr. Hosszú József polgármester urat többen megkeresték azzal a problémával, hogy a szülőknek nehézséget okoz a sajátos nevelési igényű gyerekek beszállítása a Nyíregyházán található speciális iskolákba, hiszen munka mellett ez nem egyszerű feladat. Ezen kívül a különböző fogyatékkal élő személyek segítése és szállítása sem megoldott a városban, hiszen sokan közülük egyedül élnek, hozzátartozó messze lakik, vagy egyáltalán nincs is. A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg illető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A szolgáltatás újra indításával célunk az ilyen személyek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük, önálló életvitelük biztosítása.

A támogató szolgálat feladata:

 a) személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt:

- a fogyatékkal élőnek szükségletei kielégítéséhez,

- a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,

-önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.

 b) szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.

Ezt a szolgáltatási formát a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe. A törvény meghatározása szerint, súlyosan fogyatékos az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. Ezek fennállását az idevonatkozó törvényi előírások szerint kell igazolni.

Kérjük a tisztelt lakosok segítségét az igények felmérésében, hiszen ez elengedhetetlen a tervezés szempontjából.

Kérjük, ha Ön vagy valamely családtagja, rokona, ismerőse ilyen jellegű segítségre szorul, jelezze azt munkatársainknak személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon:

06/42-290-076

06/30-7545482

06/30-7545483

 

 

                                                                                                                                          Puhola Józsefné

                                                                                                                                         Intézményvezető